Concurs de selectare a 2 membri din societatea civilă în comisia de certificare a instituţiilor gazdă a activităţii de voluntariat

Data publicării: februarie 13, 2019

Concurs de selectare a 2 membri din societatea civilă în comisia de certificare a instituţiilor gazdă a activităţii de voluntariat

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării invită reprezentanții societății civile să participe la concursul de selectare a membrilor Comisiei de certificare a instituţiilor gazdă a activităţii de voluntariat.

Comisia de certificare este un organ colegial alcătuit din 11 membri, dintre care 5 reprezentanţi ai organelor adminstraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniu şi 6 reprezentanţi ai sectorului neguvernamental, din domeniul voluntariatului. Mandatul membrului selectat va fi pînă la 17.01.2021, dată la care expiră mandatul Comisiei curente.

Comisia își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 121 din 18.06.2010 cu privire la voluntariat; Hotărîrii nr. 158 din 12.03.2012 cu privire la implementarea Legii voluntariatului; Ordinului nr. 525 din 15.07.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de certificare şi a modelului Certificatului de instituţie gazdă a activităţii de voluntariat.

Membrii Comisiei sunt obligați să:

 1. să participe la şedinţele Comisiei (lunar);
 2. să participe la elaborarea deciziilor Comisiei;
 3. să-şi exercite atribuţiile în conformitate cu prevederile Legii voluntariatului, Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei şi alte acte normative în vigoare.

Candidații la funcţia de membru al Comisiei de certificare trebuie să fie persoane care:

 • cunosc limba română;
 • sunt cetăţeni ai Republicii Moldova;
 • au experiență în activitatea de voluntariat, managementul voluntarilor, promovarea voluntariatului etc.
 • sunt desemnaţi/ susținuți printr-o recomandare de către  organizaţii/instituţii ale societăţii civile cu atribuţii în domeniul voluntariatului.
 • nu au antecedente penale.

Dosarul depus va conține:

 • Copia buletinului de identitate;
 • CV-ul;
 • Recomandare din partea a cel puțin două organizaţii/instituţii ale societăţii civile cu atribuţii în domeniul voluntariatului.
 • Declarația pe propria răspundere referitoare la lipsa antecedentelor penale.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 15 februarie curent, ora 16:00, la adresa de e-mail: voluntariat@mecc.gov.md sau la sediul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, MD-2033, mun. Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, cutia poștală de la etajul 1, intrarea din str. G. Bănulescu – Bodoni. Pentru detalii: tel. (022) 820 865.

Sursa: www.mecc.gov.md