Concurs de selectare a membrilor Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat Social din partea societății civile

Data publicării: februarie 12, 2019

Concurs de selectare a membrilor Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat Social din partea societății civile

Ministerul Economiei și Infrastructurii informează despre lansarea concursului pentru selectarea membrilor Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat Social din partea societății civile.

Modul de organizare și desfășurare a concursului este prăvăzut în anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.1165 din 28 noiembrie 2018 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Antreprenoriat Social şi a listei genurilor de activitate ce constituie activităţi de antreprenoriat social.

Cerințele față de candidați:

1) deține cetățenia Republicii Moldova;

2) nu i-a fost instituită prin hotărîre judecătorească măsură de ocrotire judiciară;

3) are studii superioare sau echivalentul acesteia;

4) nu are antecedente penale, inclusiv stinse, ori care a fost absolvită de răspundere sau pedeapsă penală, inclusiv printr-un act de amnistie sau de grațiere;

5) nu a fost privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activităţi, ca pedeapsă principală sau complementară, printr-o hotărîre judecătorească definitivă;

6) în privința căreia nu s-a constatat, prin act definitiv, încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităţilor sau al restricțiilor;

7) în privința căreia nu există o hotărîre irevocabilă a instanței de judecată prin care s-a dispus confiscarea averii nejustificate;

8) cunoaște limba de stat;

 Dosarul de participare la concurs va include următoarele acte:

1) formularul de intenție privind participarea la concurs;

2) scrisoarea de motivare;

3) copia de pe buletinul de identitate;

4) copia de pe diploma de studii superioare sau echivalentul acesteia;

5) scrisori de recomandare din partea a cel puţin 5 organizaţii necomerciale, întreprinderi sociale şi întreprinderi sociale de inserție care desfăşoară activităţi de antreprenoriat social, inclusiv a organizaţiei din care face parte sau cu care conlucrează;

6) tabelul centralizator cu semnături ale reprezentanţilor organizaţiilor care susţin candidatura persoanei (nume entitate juridică, cod fiscal, date de contact (adresă, email, telefon), reprezentant legal, semnătură, data de semnare).

7) declaraţia pe proprie răspundere privind întrunirea condiţiilor

8) acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Materiale neceare

Dosarul de participare la concurs se depune de către candidat la sediul Ministerului Economiei şi Infrastructurii, biroul 222 (permisul de acces în Casa Guvernului poate fi solicitat la nr. de telefon 022 250 663, 250 533).

Întrebările și solicitările de clarificare urmează a fi trimise prin e-mail la următoarea adresă: constantin.turcanu@mei.gov.md

 Termenul limită de depunere a dosarelor – 19 februarie 2019.

 Bibliografia concursului:

  • Legea nr. 223 din 02.11.2017 privind modificarea și completarea unor acte legislative;
  • Hotărîrea Guvernului nr. 1165/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Antreprenoriat Social şi a listei genurilor de activitate ce constituie activităţi de antreprenoriat social.

Sursa: www.mei.gov.md