Premii Europene pentru Societatea Civilă

Data publicării: iunie 20, 2018

Premii Europene pentru Societatea Civilă

Recunoașterea excelenței inițiativelor societății civile finanțate de Uniunea Europeană în Moldova

Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova lansează premiul/premiile UE pentru societatea civilă din Moldova, pentru a recunoaște și a încuraja realizările și inițiativele tangibile ale organizațiilor societății civile la nivel național, regional și local (finanțate de Uniunea Europeană), care au avut un impact durabil și pozitiv asupra democrației, a dezvoltării economice și a coeziunii sociale din Republica Moldova și care au promovat valorile europene.

Sprijinirea societății civile reprezintă un element cheie al Politicii Europene de Vecinătate, având scopul de a consolida și de a promova rolul acesteia în reformele și schimbările democratice în desfășurare, precum și capacitatea ei de a colabora cu autoritățile publice din Republica Moldova.

Prin premierea societății civile, Delegația Uniunii Europene, organizatoarea evenimentului, dorește să recompenseze proiectele și echipele organizațiilor ce au demonstrat utilizarea abordărilor inovative privind teme și probleme dificile, au reușit să genereze rezultate semnificative concrete și să creeze un impact benefic durabil la nivel local sau național prin proiectele finanțate.

Luând în considerație importanța activității societății civile în Republica Moldova, finanțată de către Uniunea Europeană, premianții galei vor fi promovați în mod public de către Delegația Uniunii Europene în comunicarea sa internă și externă. La fel, premianții galei vor primi sprijin din partea Delegației Uniunii Europene în vederea sporirii potențialului lor de comunicare a istoriilor de succes prezentate. Astfel, rezultatele-cheie ale proiectelor premiate vor fi prezentate în viitoarele activități de comunicare strategică ale Delegației Uniunii Europene, prin proiectele de sprijin pentru societatea civilă în derulare și de comunicare strategică a asistenței UE oferită Republicii Moldova.

Toate organizațiile societății civile care au beneficiat de susținere prin intermediul diferitelor inițiative și programe UE, direct sau indirect (prin susținerea acordată părților terțe) precum Instrumentul European pentru Democrație și Drepturile Omului (EIDHR), programul tematic pentru actorii nonstatali și autoritățile locale (NSA-LA sau CSO-LA), Facilitatea de Vecinătate pentru Societatea Civilă, Programul Susținerea Măsurilor de Consolidare a Încrederii sau altele, sunt invitate să se înscrie în competiție.

Uniunea Europeană intenționează să transforme această competiție într-un eveniment anual.

Competiția Europeană a Premiilor Societății Civile pentru Republica Moldova 2018 va recompensa proiectele finalizate până în data de 31.12.2017, finanțate de Uniunea Europeană direct sau indirect prin granturi, începând cu anul 2008.

Proiectele sau acțiunile premiate vor fi prezentate în cadrul unei Gale a Premiilor ce va avea loc în data de 12 iulie 2018.

Prin decernarea acestor premii, Delegația UE dorește să sensibilizeze cu privire la contribuția

substanțială pe care organizațiile societății civile o pot avea asupra bunei guvernări, democrației, creșterii economice incluzive, coeziunii sociale și a rezolvării pașnice a conflictelor, și în cele din urmă asupra îmbunătățirii vieții cetățenilor Republicii Moldova.

Categoriile competiției:

(1) Premiul pentru democrație și bună guvernare – pentru cea mai bună inițiativă care promovează schimbările democratice în societate și în luarea deciziilor, participarea grupurilor slab reprezentate (femei, tineri, persoane cu dizabilități, minorități, etc.), implicarea acestora în politici de monitorizare, discriminare și pledoarie pentru schimbări, lupta pentru drepturile omului, pledoarie pentru schimbarea politicilor, monitorizarea implementării reformelor democratice în anumite sectoare, promovarea transparenței și a răspunderii pe care o poartă autoritățile și instituțiile publice, inclusiv prin mass media profesionistă și independenă, reforma justiției, etc.

(2) Premiul pentru o comunitate coezivă – pentru cele mai bine inițiative privind sănătatea, educația și/sau alte inițiative sociale care răspund la necesitățile populației, care au impact în special asupra femeilor, copiilor, a bătrânilor, persoanelor cu dizabilități, etc.

(3) Premiul pentru creștere economică incluzivă – pentru inițiativa care a contribuit în cel mai bun mod la creșterea inteligentă, durabilă și economică incluzivă; la reducerea sărăciei, la crearea locurilor de muncă, la împuternicirea economică, etc.

(4) Premiul pentru consolidarea încrederii – pentru cea mai bună inițiativă de consolidare a încrederii care a contribuit la consolidarea încrederii și la reconciliere, prin intermediul soluționării concrete și viabile a anumitor probleme cu care se confruntă cetățenii de pe ambele maluri ale râului Nistru, prin implicarea lor eficace cu diferiți actori.

(5) Premiul pentru inițiative locale – pentru cea mai bună acțiune implementată de către organizațiile locale/rurale care a contribuit la dezvoltarea comunităților lor.

Toate categoriile vor recompensa și vor încuraja realizările și inițiativele tangibile ale organizațiilor societății civile care au contribuit în mod semnificativ la promovarea identității și integrării europene.

Asemenea realizări și inițiative trebuie să fie inovatoare și creative și să aibă un impact de durată și pozitiv asupra percepției publicului asupra Europei și a procesului de integrare.

Competiția Europeană a Premiilor Societății Civile pentru Republica Moldova 2018 este o inițiativă a Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, care este unica entitate responsabilă de coordonarea, organizarea, comunicarea și promovarea proiectului și a evenimentului.

Competiția se va organiza în baza unui proces public de nominalizare (sau de auto-nominalizare) pentru a identifica cele mai bune acțiuni finanțate de UE. Toate organizațiile necomerciale întregistrate în Republica Moldova (inclusiv și în Regiunea Transnistreană), care au implementat proiecte/acțiuni finanțate de către Uniunea Europeană pot fi nominalizate sau se pot înscrie în toate categoriile competiției.

Sunt eligibile să participe toate organizațiile care au implementat proiecte/acțiuni care au fost lansate în 2008 și au fost finalizate până în data de 31 decembrie 2017 cel târziu, rezultatele cărora vor fi prezentate până la această dată.

Nu sunt eligibile organizațiile care au fost nominalizate sau auto-nominalizate public, dar care nu au implementat cu succes proiectele finanțate din fonduri europene. O organizație poate fi nominalizată pentru maximum două categorii din competiție.

Câștigătorii vor fi selectați de către Delegația UE în Republica Moldova. Proiectele înscrise vor fi evaluate conform următoarelor criterii:

· Impactul proiectului/acțiunii

· Inovația și creativitatea proiectului/acțiunii

· Eficiența utilizării fondurilor europene

· Deschidere și vizibilitate

· Durabilitatea acțiunii

Nominalizarea publică sau auto-nominalizarea se va face în perioada 01.06.2018 – 24.06.2018.

Competiția se va baza pe:

1. O descriere de o pagină a proiectului/acțiunii implementate de către organizația societății civile ce vizează în mod special impactul concret asupra îmbunătățirii vieții cetățenilor din Moldova, ce trebuie remisă în limbile română sau rusă. Descrierea trebuie să facă referințe clare la denumirea, numărul de înregistrare a proiectelor finanțate de UE și/sau instrumentul de finanțare.

2. Produse de comunicare/vizibilitate care să demonstreze impactul concret al proiectului/acțiunii finanțate de către Uniunea Europeană asupra vieții de zi cu zi a cetățenilor Moldovei. Produsele de comunicare/vizibilitate pot fi: materiale video, fotografii, campanii de comunicare, istorii umane/editoriale, etc.

Dosarul de înscriere trebuie trimis la următoarea adresă electronică : event@parc.md

La cererea organizatorului, participanții trebuie să poată prezenta documentația oficială sau alte dovezi ce pot sprijini informațiile declarate. Dacă vor fi identificate inconsecvențe sau dacă participantul nu va putea confirma informațiile esențiale furnizate în descriere, participantul ar putea fi exclus din competiție.

La Gala Europeană a Societății Civile vor fi decernate cinci premii, conform listei categoriilor listate mai sus. Premiile din cadrul fiecărei categorii vor fi decernate doar organizațiilor proiectele/acțiunile cărora au fost nominalizate sau auto-nominalizate public pentru Competiția Europeană a Premiilor Societății Civile pentru Republica Moldova 2018.

Câștigătorii competiției vor fi anunțați DOAR în cadrul Galei Premiilor și ulterior informația va fi comunicată pe pagina electronică a Delegației Uniunii Europene.

Premiile decernate în cadrul ceremoniei Galei Europene a Societății Civile sunt onorifice și nu implică premii financiare.

Pentru întrebări suplimentare vă rugăm să scrieți la: event@parc.md.

Sursa: www.eeas.europa.eu