Sănătate publică

Solicitarea CAP către Președintele R. Moldova, în contextul amendamentelor aprobate de Parlamentul R. Moldova la Legea „Privind controlul tutunului”

7 august 2017, Chişinău

 

Domnului Igor DODON

Președintele Republicii Moldova

Domnule Preşedinte,

Prin prezenta, Platforma pentru Cetăţenie Activă şi Parteneriat pentru Drepturile Omului Vă aduce la cunoștință că în ziua de 21 iulie curent Parlamentul a adoptat, cu încălcarea procedurilor, Legea nr.192, prin care s-au făcut modificări la Legea nr.278 din 14.12.2007 „Privind controlul tutunului”:

  1. Astfel, la aprobarea proiectului de lege menționat, a fost grav încălcată procedura de adoptare și anume art.59 și art.65 din Regulamentul Parlamentului, aprobat prin Legea nr.797 din 02.04.1996.
  2. Ţinem să atragem atenția că amendamentele formulate de deputatul Corneliu Dudnic, la proiectul de Lege nr.192 din 13.06.2017, conceptual nu se referă la acest proiect. Or, proiectul inițial nu a urmărit amendarea Legii privind controlul tutunului în sensul creării unui regim juridic special și favorizant pentru anumite produse din tutun.
  3. Sinteza amendamentelor deputatului Corneliu Dudnic la proiectul de lege 192 include la „Poziția autorului” – „Se acceptă” – decizie care poate fi luată de Ministerul Economiei doar pentru conceptul proiectului de lege nr.192 și nu pentru amendamentele la Legea 278, pentru care doar Ministerul Sănătății trebuie să se expună pentru „Poziția autorului”.
  4. Amendamentele, propuse de deputatul Corneliu Dudnic, la proiectul de Lege menționat nu au fost examinate de Comisia parlamentară protecție socială, sănătate și familie, precum șnici de autor (Ministerul Sănătății), fapt care constituie o încălcare directă a Regulamentului Parlamentului.
  5. Concomitent, amendamentele propuse creează o concurență neloială în plasare pe piață a produselor din tutun, deoarece pun în condiții inegale aceleași produse care conțin nicotină pentru care este interzisă publicitatea, sponsorizarea autorităților publice, consumul în spații publice închise etc.
  6. Amendamentele propuse, deși au fost votate de plenul Parlamentului, au ajuns pe masa deputaților absolut netransparent, fără a fi discutate cu societatea civilă, fără a fi supuse avizului Guvernului (Ministerului Sănătății), expertizei anticorupție, analizei impactului de reglementare și cel mai probabil fără a fi argumentate în fața deputaț
  7. Prin modificarea Legii 278 din 14.12.2007 s-a produs o abatere esențială de la Convenția Cadru privind Controlul Tutunului, ratificată prin Legea nr. 124 din 11.05.2007, precum și un factor care va afecta sănătatea moldovenilor, în special a tinerei generații.

Anticipând că Veţi dori să ştiţi cum acţionează alte state în contextul acestei probleme – o să Vă aducem exemplul Rusiei, unde Duma de Stat examinează un proiect de lege care include sub incidența legislației de control al tutunului și produsele electronice care conțin tutun și/sau produse din tutun (inclusiv produsele din tutun care nu arde, promovate în legislația moldovenească prin amendamentele deputatului Corneliu Dudnic). Proiectul de lege șNota explicativă din Federaţia Rusă se anexează. 

În timp ce autoritățile ruse menționează că «Принятие и реализация проекта федерального закона способно привести к снижению как потребления табака, так и использования электронных курительных изделий и кальянов, что соответствует задачам государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 294) и поможет достичь целевых индикаторов и показателей программы в части снижения смертности от болезней системы кровообращения, новообразований (в том числе злокачественных), туберкулеза, распространенности потребления табака среди взрослого населения» și întreprind acțiuni ferme pentru prosperarea Rusiei ”Таким образом, последствия реализации проекта федерального закона будут выражаться в улучшении демографической и социально-экономической ситуации в Российской Федерации”, Parlamentul R. Moldova tocmai a adoptat amendamente care vor omorî anual 5600 moldoveni. Astfel exemplul autorităților ruse merită de urmat nu numai pentru că pledează pentru consolidarea sănătății și prosperării poporului rus, ci și pentru rezistența de care dă dovadă Rusia în contextul de lobby al companiilor americane care încearcă să-și promoveze pe piață produsele din tutun care nu arde.

Domnule Președinte, la această etapă, sunteți unica autoritate care poate interveni în apărarea sănătății moldovenilor și nu pentru profiturile companiilor americane care și-au promovat produsul lor prin amendamentele deputatului Corneliu Dudnic. Solicităm să utilizați dreptul legal de nepromulgare a Legii nr.192 din 13.06.2017, adoptată de Parlament în lectura a doua, la 21 iulie 2017, ca urmare a încălcării procedurilor de adoptare.

Domnule Dodon, avem încredere că în continuare susţineţi Legea „Privind controlul tutunului” – în varianta pentru care aţi votat Dumneavoastră personal – care este una din Legile cele mai salutate şi respectate de cetăţenii ţării noastre; avem certitudinea că o să ţineţi cont că Fracţiunea Partidului Socialiştilor nu a votat amendamentele, formulate de deputatul Corneliu Dudnic, la proiectul de Lege nr.192 din 13.06.2017.

Vă asigurăm de tot suportul nostru în promovarea politicilor publice care asigură dreptul constituţional al cetățenilor la ocrotirea sănătăţii,

 

Antoniţa Fonari,

Directoare a Platformei pentru Cetăţenie Activă

şi Parteneriat pentru Drepturile Omului